Cactus globosos

Cactus globosos

Los cactus globosos se distinguen porque su tallo tiene forma de globo o barril.
Capricornio - Astrophytum capricorne
2.95 € 2.95 € 2.95 EUR
Falso peyote - Astrophytum asterias
1.65 € 1.65 € 1.6500000000000001 EUR
Mamilaria Nejapensis - Mammillaria
19.95 € 19.95 € 19.95 EUR
Mamilaria Zeilmanniana - Mammillaria
19.95 € 19.95 € 19.95 EUR
Biznaga espinosa - Mammillaria spinossisima
11.95 € 11.95 € 11.950000000000001 EUR
Mamilaria Pseudoperbella - Mammillaria
19.95 € 19.95 € 19.95 EUR
Mamilaria compressa - Mammillaria
11.95 € 11.95 € 11.950000000000001 EUR
Mamilaria Albilanata - Mammillaria
11.95 € 11.95 € 11.950000000000001 EUR
Biznaga Horridus - Ferocactus
11.95 € 11.95 € 11.950000000000001 EUR
Biznaga Glaucescens - Ferocactus
11.95 € 11.95 € 11.950000000000001 EUR
Parodia magnifica - Eriocactus magnificus
11.95 € 11.95 € 11.950000000000001 EUR
Echinopsis
0.00 € 0.0 EUR